Lening

Een lening is een overeenkomst, waarbij de kredietverstrekker een geldbedrag ter beschikking stelt aan een andere partij die de verplichting heeft om dit bedrag met rente in termijnen terug te betalen gedurende een bepaalde looptijd. Voor alle leningen die worden verstrekt, door bij het Bureau Krediet Registratie aangemelde dienstverleners, geldt dat deze geregistreerd worden. Het BKR registreert niet alleen de lening, maar ook de persoonsgegevens en de kenmerken van de lening, zoals de hoogte van de lening en de looptijd van de lening. Als nu blijkt dat er door welke omstandigheid dan ook er een achterstand in de afbetaling van de lening ontstaat, volgt er een registratie van de achterstand bij het BKR. Deze registratie kan nadelige gevolgen hebben voor de toekomst, als de geregistreerde een nieuwe lening wil aanvragen. Er wordt dan op dat moment ook wel gesproken van een bkr lening. In dit artikel zal de achtergrond van de bkr lening worden besproken en wordt ook de vraag beantwoord of het mogelijk is om met een registratie een bkr lening aan te vragen.

Achtergrond bkr lening

De verplichte toetsing van financiële dienstverleners bij het BKR in Tiel zorgt ervoor dat de kredietverstrekker, maar ook de consument bescherming geboden wordt tegen overmatig lenen. De financiële dienstverlener zal bij een negatieve registratie geen bkr lening verstrekken aan de aanvrager. De reden is dat de consument door de weigering een bkr lening te verstrekken beschermd wordt door te voorkomen dat deze verder in de financiële problemen raakt. Aangezien deze redenen een algemene werking hebben, kunnen mensen die door onvoorziene gebeurtenissen tijdelijk een achterstand hebben opgelopen en daar nog 5 jaar mee geconfronteerd kunnen worden, doordat de registratie 5 jaar blijft staan, moeilijkheden krijgen met het aanvragen en goedkeuring van een bkr lening. Ook al zouden er op dit moment geen financiële problemen meer aan de orde zijn.

Mogelijkheden bkr lening

Ondanks de algemene tendens dat de kredietverstrekkers op voorhand al een bkr lening weigeren doordat er nu eenmaal sprake is van een negatieve registratie is er toch een mogelijkheid om een bkr lening af te sluiten.

• De mogelijkheid die geboden wordt om een bkr lening aan te vragen is doordat er financiële dienstverleners zijn die niet alleen een conclusie trekken uit de registratie bij het BKR in Tiel, maar rekening houden met de achtergrond van het ontstaan van deze registratie.

• De consument die een bkr lening wil aanvragen zal derhalve dan ook mee moeten werken aan het onderzoek dat door een welwillende kredietverstrekker wordt ingesteld en zal openheid van zaken moeten geven met betrekking tot de registratie bij het BKR.

• Voor een bkr lening geldt overigens ook de eis dat er voldoende inkomen moet zijn om aan de toekomstige aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.