Lenen zonder BKR

Geld lenen zonder BKR

Bij het lenen van geld kunt u soms wel eens tegen problemen aanlopen, zo kunt u bijvoorbeeld teveel geld lenen waardoor u uiteindelijk in financiële problemen komt. De instantie Bureau Krediet Registratie beschermt consumenten tegen het teveel lenen van geld, zo krijgt u bijvoorbeeld geen lening rond als u een te laag inkomen hebt.  In Nederland is elke kredietverstrekker verplicht om zich aan te sluiten bij het Bureau Krediet Registratie, echter zijn de maatschappijen niet verplicht om bij het verstrekken van een lening de klant daadwerkelijk na te trekken in het register. Op het moment dat u als consument een lening hebt afgesloten en later door financiële problemen de rente en/of aflossing niet meer kunt betalen, dan is de kredietverstrekker verplicht om hiervan melding te maken aan het BKR (Bureau Krediet Registratie), u krijgt in dat geval een negatieve notitie in het register. Als u vervolgens bij een volgende kredietverstrekker weer een lening af wilt sluiten, dan is de kans groot dat deze u niet meer accepteert. Het is echter nog wel mogelijk om ook met een negatieve notitie in het register van het BKR geld te lenen, in Nederland zijn namelijk verschillende maatschappijen actief die het register niet raadplegen op het moment dat een nieuwe klant een nieuwe af wilt sluiten.

Geld lenen zonder BKR lijkt in eerste instantie erg voordelig, echter moet u ook de negatieve kant hiervan inzien. De Bureau Krediet Registratie is geen vijand van de consument, het is zelfs juist uw vriend. Deze instantie ziet er op toe dat kredietverstrekkers niet teveel geld lenen aan mensen die het financieel eigenlijk helemaal niet aankunnen. Op het moment dat u buiten de rug van het BKR een lening afsluit, kunt u dus ook niet meer optimaal genieten van deze bescherming. Het risico op financiële problemen bij geld lenen zonder BKR is een stuk groter dan bij het afsluiten van een normale lening.

Het nadeel van geld lenen zonder BKR is dat u in de meeste gevallen veel meer rente moet betalen over de lening. De oorzaak daarvan is natuurlijk gemakkelijk te verklaren, de kredietverstrekker loopt veel meer risico op het moment dat deze een lening verstrekt aan iemand met een negatieve notitie in het BKR. Om dit risico te dragen, zal de kredietverstrekker daarom hoge rentepercentages hanteren. Als u geen negatieve notitie in het BKR hebt, dan is het zeker niet aan te raden om geld te lenen bij een kredietmaatschappij die niet kijkt in het register, bij dergelijke instanties betaalt u namelijk teveel rente!