BKR bij een hypotheek

Hypotheek

Bij het aanvragen van een hypotheek zal de potentiële kredietverstrekker een bkr toetsing uitvoeren en dat houdt in dat er bij het Bureau Krediet Registratie navraag wordt gedaan naar de schuldpositie van de hypotheekaanvrager. Bij het Bureau Krediet Registratie worden namelijk onder meer alle leningen geregistreerd van consumenten, maar ook vindt er een registratie plaats als er bijvoorbeeld achterstanden zijn in de aflossingen op de geregistreerde leningen. De combinatie hypotheek en bkr toetsing vindt dus altijd plaats en kan aanleiding geven om een hypotheekaanvraag te weigeren. Er zijn er echter wel mogelijkheden dat de hypotheek en bkr toetsing een aanvraag voor een hypotheek niet in de weg staan. In dit artikel zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan het onderwerp hypotheek en bkr toetsing en ligt de nadruk op de consumenten die te maken hebben met een bkr codering en toch een hypotheek willen afsluiten.

Hypotheek en bkr toetsing

De combinatie hypotheek en bkr toetsing zal er voor de consument met een bkr codering toe leiden dat er gezocht moet worden naar een hypotheekverstrekker die ondanks de codering bereid is om een hypotheek te verstrekken. Degelijke kredietverstrekkers wijzen namelijk niet zonder meer af na de bkr toetsing, maar doen verder onderzoek naar de schuldenpositie van de hypotheekaanvraag en naar de reden van de bkr codering. De bkr toetsing gaat dus verder dan alleen het constateren van een codering en dat biedt voor veel mensen die door onvoorziene omstandigheden een codering hebben opgelopen perspectief.

Kenmerken hypotheek en bkr toetsing

Hieronder zullen een aantal kenmerken van de hypotheek en bkr toetsing nader worden toegelicht, zodat er inzicht ontstaat in de verschillende mogelijkheden.
• Na aanvraag van de hypotheek zal er een bkr toetsing worden uitgevoerd, waarbij er rekening wordt gehouden met diverse factoren. Zo zal het tijdstip van de registratie van de bkr codering een rol spelen, want een registratie blijft tot 5 jaar na codering vermeld staan en hoe langer het geleden is hoe soepeler het wordt.
• Een ander aspect waar door de hypotheekverstrekker rekening wordt gehouden is de zwaarte van de registratie. Er zijn namelijk verschillende maten van coderingen te onderscheiden, waarbij het logisch is dat een lichte codering bij hypotheek en bkr toetsing sneller tot goedkeuring zal leiden.
• Het is in elk geval van belang dat de consument ook onderzoek verricht naar de meest passende hypotheekvorm en opties met betrekking tot de rente, zodat de maandlasten zo laag mogelijk kunnen blijven.
• Het is dan ook verstandig om meerdere offertes aan te vragen, zodat er een goede vergelijking gemaakt kan worden.